ΠΟΙΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΔΕΧΕΤΕ;

Αποδεχόμαστε τις ακόλουθες μεθόδους πληρωμής: American Express, Mastercard, Apple Pay, Google Pay, Mastero, Shop Pay, PayPal, πιστωτική κάρτα, Debit Card, Visa Κάρτα κλπ.